• Tao không nghĩ nó đến nhanh như vậy…

    Heiz! Tao không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Mới đây đã hơn 4 năm rồi. Khi xưa, tao cứ nghĩ đã mất mày rồi. Thằng chó nào đó ráng lấy mày đi, tiếc là nó không lấy được. Mày thật “mạnh mẽ”. Ơn giời, đã phù hộ. Không…

    Đọc tiếp
    0 comments
    0 likes