• #Khuya

    Tối nay, Hoàng chỉ định ra đây ăn cháo lòng thôi. Nhưng khung cảnh con đuờng yên tĩnh, vắng vẻ, thôi thì Hoàng ăn gỏi gà, chai Tiger. Hoàng ngồi lâu lâu một chút, 3, 4 tháng Hoàng cũng chưa quay lại đây. Thôi thì, say say chút, về…

    Đọc tiếp
    0 comments
    0 likes