• Chuyện Sài Gòn

    10 giờ chị mới bày ra góc này được (Mạc Đỉnh Chi – Nguyễn Thị Minh Khai). Phường đang giữ của chị tới 2,3 biên bản. Họ làm dữ quá. Chủ tịch phường cũng mới vừa bị ông Hải cho “về vườn”. Sau này, chiều chiều đô thị đến…

    Đọc tiếp
    0 comments
    0 likes